Malé povídání o nás a našich psech...

.........About us..............   Naše chovatelská stanice se zabývá chovem
FLAT COATED RETRIEVERŮ .


První FLAT se u nás objevil po přečtení inzerátu v roce 1999, nebyli jsme si uplně jistí jak Flat vlastně vypadá, nebylo jich v ČR ještě mnoho. Tak jsme
 po dohodě s chovatelkou určili den návštěvy a než jsme se nadáli byl flat u nás doma a už zde zůstal.
 Zůstal ovšem nejen doma ale zabydlel se navždy v srdcích celé naší rodiny.

Přestože máme rádi psy všech ras a máme ve smečce ještě kokříka a jezevčici,
 flaťáci vyhráli na celé čáře,pro svou úžasnou povahu, hravost, věrnost a neůnavnou lásku k nám, k nám lidem.


***

Naše stanice vznikla v roce 2001. Od té doby jsme odchovali několik pěkných vrhů.
Jako jeden z našich cílů jsme si stanovili rozvoj chovu hnědých flat coated retrívrů tady v CR.
Uskutečnili jsme několik zahrančiních krytí a importovali jsme několik kvalitních nepříbuzných psů.
    Naše stanice se zasloužila o to, že hnědý flat tady v Čechách  není pouze nevídanou raritou ale plnoprávnou variantou
tohoto nádherného plemene:))))

 

 Pár slov o naší chovatelské stanici / p.ing. Šváb -sekce retrieverů KCHLS /

 Jediným chovatelem, kromě pánů ing. J. Kubeše a ing. F. Kordy, který se zasloužil o přínos nové krve do českého chovu, je  paní Lenka Topolová.
   V roce 2002 přivezla holandského psa
Ebony Quin Swallowsflight *5.10.2001
  (Dutch Ch Braemist Galway Lad x Dutch Ch, Lux Ch, German Ch Wizardwood Rippling Water)
  
Zdá se, že tento mladý pes je na dobré cestě stát se dalším kvalitním chovným psem.
   Na sklonku roku 2002 paní L. Topolová  nechala nakrýt fenu J
CH CZ Ajka z Madronky *18.5.2000
   (
M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad x Carin z Kroukartí ), holandským psem Swallowsflight Abel All Afire *29.3.2000
   (
Rudskog's Swift Bunyan Tigergut x Roughcovers Tawny Lightning) 
Doufám, že potomci z tohoto spojení kladně ovlivní český chov.

Závěrem lze říci, že český chov je poměrně úspěšný a hlavně zdravý. Málokteré plemeno má tak nízký výskyt pozitivního DKK jako FCR v Česku, počet postižených jedinců nedosahuje ani hodnoty
4 %. O úspěšnosti chovu také nasvědčuje, že v roce 2002 bylo 2,53% FCR populace
, nositeli některého z titulu „Šampión“.

Ke konci roku 2002, kdy byl do chovné knihy v ČR zapsán Flat Coated Retriever s pořadovým číslem 830, je chov těchto elegantních retrieverů natolik stabilizován a dobře uchycen, že

již nebude závislý na úzkém kruhu chovatelů, ale může se rozšířit stejně úspěšně jako chov labradorů a goldenů. Zároveň si musíme přiznat, že zakladateli chovu FCR v ČR jsou pánové ing. J. Kubeš a ing. F. Korda, kterým
se podařilo chov založit a udržet. Do roku 2002 
byli jedinými chovateli, kteří k nám  importovali feny a psy FCR.

Více o historii Flat Coated Retriverů naleznete "dole" na stránce Naše štěňátka jsou odchovávána v rodině, v domácím prostředí, mají styk s dětmi, jinými psy a dalšími zvířátky.
 Snažíme se je co nejlépe socializovat aby byla při odchodu od nás připravena na nový život.
Majitelům našich štěňátek nabízíme pomoc s výchovou i výcvikem.
Nabízíme také služby i pro ostatní majitele flat coated retrívrů.

- ostříháme Vašeho flatíka na výstavu
- předvedeme Vašeho flatíka na výstavě
- vycvičíme a předvedeme Vašeho flatíka na OVVR či vyšších loveckých zkouškách
- pohlídáme Vašeho flatíka v době dovolené apod.


 

About us

Our kennel attends to flat coated retriever. First flat we bought in 1999 after reading of advertisement in newspaper
. We weren´t expanded a lot in CR. But we dated the breeder and brough puppy flat home. Flat stayed not only in our house, but also in our hearts of whole family.
Althought we like each kind of dog flats win becouse of their character, playfulness, true-heartedness and neverending love to us - people.

Our kennel came to be in 2001. Since that time we breeded many beautiful litters. As the target we setted the expandition of brown flats in ČR. We realized two foreign
servicing with brown dog (litter A and litter F,I,L), we imported a few of high, quality non-related dogs.

Our puppies are breeded in family, in home setting.
They are in contact with childrens, others dogs and animals.
 We try to socialize them as good as it possible to prepare them for new life.

 

Flat Coated Retriever - Chov v České republice - příspěvek ing. J. Švába . převzato z KCHLS sekce retrívrů

   Pátráním v reáliích se nám podařilo zjistit, že první Flat Coated Retriever běhal po Praze již o osm let dříve, než k nám byla importována první fena Kajta Mimojska. Byl jím pes Princ The Dark Chessman *21.4.1980 (Barrowden Envoy x Barrowden Mistress).
Byl importován ing. Oldřichem Profousem z Anglie (chovatel B.Snell). V roce 1982 byl uchovněn v KCHLS, získal titul Středoevropský vítěz a Vítěz Brna 1984. Po celou dobu zde zůstal osamocen a nebyla mu dána
možnost se v chovu uplatnit, protože první fenka Flat Coated Retrievera k nám zavítala až o mnoho let později. 

Kajta Mimojska * 28.5.1988 (Faro von Felsbach x Corin von Felsbach), importována F. Kordou (Vlčí step) a ing. J. Kubešem (Vlčí luka), však byla první fenkou, jejíž štěňata byla odchována. Z prvního vrhu u nás (27.5.1991) - ze spojení se psem
 Shargleam Eagle Owl (Shargleam Kestrel x Withybed Country Maid Shargleam), se narodili 2 psi a 1 fenka. Tito potomci se v chovu neuplatnili. Její druhý vrh (14.5.1992) však byl velmi úspěšný. Po spojení v
  Rakousku s holandským psem Swallowsflight Black Xenios (Swallowsflight Black Glendor x Swallowsflight Pure Powerflame), přišlo na svět 12 štěňat, z toho 7 feneček. Z těchto sedmi fenek jich bylo pět uchovněno (Zuzana, Zoja, Zoe, Zita a Zina z Vlčích luk). Fenky se staly základem českého chovu.

Poté byl ing. F. Kordou (Vlčí step) a ing. J. Kubešem (Vlčí luka), dovezen švýcarský pes – FCR Hortensius v. Axenfels *25.8.1991 (Ch Preludio del Corbezzolo x Nougat v. Axenfels). Hortensius kryl postupn ě všechny feny z výše uvedeného
vrhu. Do roku 1996, kdy kryl naposledy, po něm u nás zůstalo 111 potomků. Někteří z nich byli velmi úspěšní, např. ICH, CH CZ a CH SK Lux pod Kančím vrchem, ICH a CH CZ Lassie pod Kančím vrchem (oba Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk ) a
CH CZ Líza z Vlčích luk
(Hortensius v. Axenfels x Zina z Vlčích luk).

V roce 1992 se pokusili ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka), oživit chov FCR u nás, importovaným psem Shargleam Sea Storm
* 28.1.1992 (Fossdyke Helmsman of Shargleam x Shargleam Linnet), potomkem po slavném CH GB A Ch IR Shargleam Blackcap vítězovi Cruft´s 1980.
Bohužel, tento pejsek v 9 měsících uhynul na srdeční vadu.

V té době (1992) ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka), nechali krýt fenu Bora z Vlčích luk rakouským psem Orfej (Baco Blue Warrior of Blackberry-Forest x Kana Mimojska). Ve vrhu z
 7.6.1995 se narodilo 10 štěňat (6+4). Z vrhu byla uchovněna jedna fena - Zampa z Vlčích luk. Tato fena však do chovu nezasáhla, jelikož u nás nebyl vhodný krycí pes. Babičky z obou stran byly sestry a majitel nejel krýt do zahraničí.

ICH a CH CZ Melody Makers Hope of Liberty *8.1.1995 (Branchalwood Isle of Bara x Melody Makers Julia Andrews), je dalším psem, kterého importovali ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka) v roce 1995. Jelikož v té době byl v českém
chovu jediným nepříbuzným psem, úspěšně kryl skoro všechny chovné feny, které byly  u nás k dispozici. Do konce roku 2002 je v české plemenné knize  zapsáno 225 jeho potomků. Mezi jeho nejúspěšnější potomky patří ICH, CH HR, CH SLO, CH H, jCH HR Assunta von Bailarino
(Melody Makers Hope of Liberty x Vaja z Vlčích luk).

V roce 1996 pan Pavel Filip nechal krýt fenu Ida pod Kančím vrchem (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk) psem Baco Blue Warrior of Blackberry-Forest (Lardo von Felsbach x Mona von Felsbach), otecem výše zmíněného Orfeje.
Z tohoto spojení vzešel vrh čítající 7 štěňat (2+5). Velmi úspěšnou fenou se stala ICH, CH CZ,  JCH CZ Bára z Kroukartí, která je zařazena do Pohotovostní výjezdové skupiny OSN jako záchranářský pes. Dále bych se chtěl zmínit o její sestře Britě z Kroukartí,
která patří mezi zakládající feny chovu FCR v Polsku.

Na podzim 1996 dovezl ing. F. Korda (Vlčí step) s ing. J. Kubešem (Vlčí luka), nepříbuzného psa a fenku z Francie - M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad * 26.7.1996
(Belsud Black Wenny x Lollipop-Black of Fundy Bay's Naiad) a Mix Up Mix Up of Fundy Bay´s Naiad * 30.7.1996 (Ch Shargleam  Woodcock x Fern de Sarget-Haut).
Oba se velmi úspěšně zapojili do chovu v ČR. V roce 2002 bylo u nás po M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad 196 potomků. Mezi nejúspěšnější FCR po M'rub A Dub Styl of Fundy Bay's Naiad patří ICH, CH CZ, CH SK a JCH CZ Zimolez z Vlčích luk
, který je znám i v Anglii - zemi původu tohoto plemene.

V roce 1998 paní J. Kosinová nechala nakrýt svou fenu Ivu pod Kančím vrchem * 1.11.1993 (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk), bratrem z opakovaného spojení, Luxem pod Kančím vrchem
* 13.5.1994 (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk). Vrh mající 8 štěňat (3+5) se ukázal být úspěšným a teprve budoucnost ukáže, zda úzká příbuzenská plemenitba nepřinese nějaká negativa do chovu FCR v ČR.

Chovatel pan Pavel Filip v roce 1999 a 2000 nechal krýt fenu Idu pod Kančím vrchem * 1.11.1993 (Hortensius v. Axenfels x Zita z Vlčích luk) rakouským psem JCH A Jenky vom Retrieverzwinger (Branchalwood Ben Nevis x Bagira vom Retrieverzwinger).
Za zmínku stojí, že Bagira vom Retrieverzwinger *21.12.1990 (AdlercEule Shargleam x Kara Mimojska), je dcerou Kary Mimojské - zakladatelky rakouského chovu. Kara je sestrou Kajty Mimojské - zakladatelky chovu v ČR. Z hlediska osvěžení krve toto
spojení nepřineslo nic nového, ale i v těchto vrzích se vyskytli velmi úspěšní jedinci např. JCH SK Enriko z Kroukartí *15.2.1999. JCH A Jenky vom Retrieverzwinger kryl v roce 1999 ještě fenu pana Jiřího Makala - Nela Anisok *26.6.1996 (ICh Ch 

CZ Melody Makers Hope of Liberty x Iva pod Kančím vrchem). Také v těchto vrzích se narodilo několik velmi úspěšných psů např. JCH CZ Argo Lakam Silver.*21.6.1999.

V letech 1999 až 2002 dovezli ing. F. Korda (Vlčí step) a ing. J. Kubeš (Vlčí luka) dva psy, Black Amandas Jolly Good Fellow *28.3.1999 (Black Amandas
Count On Me x Almanza Wheel of
Fortune) a Emanon Crays *28.5.1997 (Emanon Dependable x Brightstart Alice of Emanon), z nichž oba významně zasáhli do
chovu. Navíc Black Amandas Jolly Good Fellow ve svém mladém věku již 3x získal titul BIS na mezinárodních a klubové výstavě. Zároveň si ing. Kubeš a ing. Korda zapůjčili perspektivní fenu Garregwen Cascade
*24.4.1997 (Torwood Paradox x Garrengwen April Morn ).