Kalmy AknelTop

                        
" Keysi "

                            
        * 14.11.2010
                          
 chovná fena / breed

                          
     cerna  / black

                                 chov:Aknel Top/breeder

                          
       majitel:AknelTop/owner

                                                   
                    
                    
                     
Zdraví  / Health : DKK O/O  ,  DLK O/O

                        Práce / Work : OVVR  216 b / 232

                        Výstavy / Show :
VN1/very promising 1 BIS puppy,
                                                     3xCajC, 2x CAC,  res.CAC, výborná 2


                                                    
  fotogalerie Keysi

                                                             pedigree